Natali eti pi tutti 

Uè Mà, la iatta ti lu prisepiu lu bambinu s’è pigghiatu:

e uè viti ca dda fitenti forsi si l’è mangiatu?

 

C’è sta dici, eti ti gissu no si lu pò mangiari,

ci no rischia cu li catuni tutti li vangali.

 

Va viti addò teni di to iattuddi neri,

c’ annu natu appena l’atru ieri.

 

Si Ma ammienzu alloro l’è npuggiatu,

cu nu filu d’argentu nturtigghiatu.

 

Mo lu pigghiu e lu portu a postu sua,

ntra lu prisepiu eti casa sua.

 

Lassulu dà ca puri  pì l’animali,

osci eti la festa ti Natali.

 

Li iatti ti Coca Ndulurata e Marianna

cu na cosa an bocca vannu a da capanna.

 

Cu na lagnia  ca rizzica la pelli,

parica ca cantunu tu scendi ti li stelli.

 

Cu li lacrimi alli uecchi la Mamma nci lu lassau,

e natru Bambinellu subbutu scè cattau.

 

Buon Natale 2014

 

19/12/2014

 

Aldo Indini